Año 1976

portada llibret 1976-page-001 FMI_1976 PI_1976 FM_1976

Año 1977

portada llibret 1977-page-001 FMI_1977 PI_1976 FM_1977

Año 1978

portada llibret 1978-page-001 FMI_1978 PI_1976 FM_1978

Año 1979

portada llibret 1979-page-001 FMI_1979 PI_1976 FM_1979

Año 1980

portada llibret 1980-page-001 FMI_1980 PI_1980 FM_1980